Jinsi ya kuunda kampeni ya redio

Kampeni ni nini?

Kampeni ni juhudi iliyopangwa, iliyo na muda wa kushawishi taasisi au watu binafsi kuchukua aina mahususi za vitendo, au kubadilisha mitazamo yao kuelekea mada mahususi kwa njia mahususi. Kampeni huwa na malengo mahususi na kwa kawaida huzingatia mabadiliko au hatua moja kuu. Zinaweza kuwa katika mfumo wa hamasa za redio na mahojiano, nyumba kwa nyumba au mikusanyiko ya jamii ili kujadili masuala, msururu wa matangazo yaliyochapishwa katika magazeti ama vipeperushi, n.k. Kampeni bora zaidi huchanganya njia chache tofauti ili kufikia watu wengi iwezekanavyo.

Kampeni inapaswa kutumika lini?

Kampeni inapaswa kutumika wakati kituo cha redio au vikundi vingine vina matendo au mtazamo maalum ambao wanadhani utaleta mabadiliko chanya kwa jamii yao. Kampeni zinahitaji wakati, nguvu, na bidii ili kupanga na kuitekeleza. Wanachukua juhudi za ziada zaidi za upangaji kama inahitajika kuwa yenye ufanisi. Ushirikiano na mashirika ya mahali husika ambayo yanafanya kazi katika maeneo unayojaribu kuleta mabadiliko kutakunufaisha wewe na wasikilizaji wako.

Kwa mfano, kufikia Machi 2022, Malawi ilikuwa imechanja chini ya 10% ya wakazi wake katika kipindi cha mwaka mmoja cha shughuli za chanjo za kitaifa. Malawi ilikuwa bado ipo mbali katika kufikia kiwango cha chanjo cha 70% wanacholenga. Hivyo, kuna haja ya kampeni ya kuongeza chanjo. Lengo la kampeni litakuwa kuhimiza umma kwa ujumla - wanaume, wanawake, vijana, wazee - kwenda kupata chanjo.

Ni kwa jinsi gani kampeni ya redio inaweza kunisaidia kuwahudumia wasikilizaji wangu vyema?

 • Kampeni huwapa wasikilizaji taarifa muhimu zinazorudiwa mara nyingi ili waweze kuzikumbuka na kuchukua hatua.
 • Kampeni inaweza kuongeza ufahamu kuhusu bidhaa au huduma, kuchochea mabadiliko ya mtazamo na kutoa mwito wa kuchukua hatua.
 • Kampeni inaweza kuchochea majadiliano ya jamii au kutafakari majadiliano ambayo tayari yanafanyika katika jamii.
 • Ujumbe wa kampeni unapotolewa katika miundo tofauti na kurushwa katika vipindi tofauti vya redio katika muda wote wa ratiba ya programu, kuna uwezekano mkubwa wa kuwafikia walengwa wengi ambao tabia zao za kusikiliza redio zinaweza kuwa tofauti.

Kampeni ya redio inaweza kunisaidia vipi kuzalisha vipindi bora zaidi?

 • Kampeni hukusaidia kupata uelewa mzuri wa hadhira inayolengwa.
 • Kampeni hukusaidia kupata ufahamu bora wa washikadau na mahitaji yao.
 • Kampeni ni fursa ya kuwa mbunifu kuhusu aina za muundo unazotumia na ni wataalam gani unaoshirikiana nao.
 • Kampeni zinahitaji ushirikiano na kufanya kazi kama timu ndani ya kituo na zinaweza kukusanya rasilimali ili kuendeleza maudhui ya programu nyingi.
 • Kampeni mara nyingi huzalishwa kwa usaidizi wa washirika wa nje, ambayo hunufaisha kituo kwa ujumla, na kuimarisha jinsi watayarishaji wanavyotayarisha programu zao za kawaida.
 • Kampeni zinaweza kuvuta wasikilizaji kwenye vipindi vingine. Waandaji wa vipindi vya kampeni wawe wageni kwenye vipindi vingine vya kwenye kituo chao ili kujadili mada za kampeni na pia kuchochea vipindi vyao vinavyofuata.

Je, nitaanzaje?

 1. Weka lengo (malengo) ya kampeni: Kampeni inalenga kufikia lengo mahususi. Inalenga kushawishi taasisi au watu binafsi kuchukua hatua kuelekea lengo hilo. Madhumuni ya kampeni yenye mafanikio yanaeleza kwa uwazi kile kinachohitaji kubadilishwa, jinsi kampeni ingechangia mabadiliko yanayotarajiwa, na inabainisha washikadau wa kampeni.
 2. Fahamu hadhira yako: Ili kampeni yako iwe na ufanisi, unahitaji kufafanua na kuelewa hadhira lengwa na kuchagua njia za mawasiliano, zana na mbinu zinazowezekana kutumia ili kuwafikia. Unapoelewa hadhira, wanaweza kurekebisha ujumbe, michakato na zana zao kwa hadhira tofauti inayolengwa, na kutumia mbinu tofauti kushughulikia sehemu zote za hadhira inayolengwa.
 3. Tengeneza kauli mbiu: Kauli mbiu ya kukumbukwa inayoeleza wazo au kusudi. Lengo la kutumia kauli mbiu ni kushawishi hadhira inayolengwa kutenda.
 4. Tengeneza mkakati: Hii ni pamoja na kufanya maamuzi mengi - kwa mfano, muundo unaotaka kutumia, ni mara ngapi kila muundo utatumika, ni aina gani za programu zitakazojumuishwa, zana gani nyingine za mawasiliano zitatumika, n.k.
 5. Mambo ya kufanya na yasiyofaa kufanya katika aina hii ya kampeni

Maelezo

1. Weka malengo ya kampeni

Kila kampeni huanza na lengo: Nini wito wako wa kuchukua hatua? Je, unawaambia wasikilizaji wako wafanye nini au wajue nini au ni mitazamo gani unajaribu kuwashawishi kuifuata? Je, kampeni hii inalenga aina fulani ya wasikilizaji? Kujua mambo haya kutakusaidia kutengeneza ujumbe unaoendana na hadhira yako.

Jiulize maswali ili kusaidia kufafanua kile unachotaka kukamilisha katika kampeni yako.

Haya hapa ni baadhi ya maswali ambayo Chama cha Wanawake katika Maendeleo (AWID, 2003) kinapendekeza kuyatumia kufanya uchunguzi kabla ya kuanza au kujiunga na kampeni. FRI imechukua maswali haya na kuyapanua zaidi kwa madhumuni ya andiko hili:

 • Kwa nini ninajiunga/naunda kampeni hii?
 • Ni matokeo gani ninayotarajia kupata? Je, mafanikio yanaonekanaje?
 • Je, kampeni hii inasaidia nini/nani?
 • Nani anaunga mkono kampeni hii na kwa nini?
 • Ni uamuzi au hatua gani mahususi tunayojaribu kuwahimiza watu kufanya au kuchukua?
 • Je, kampeni hii inaungwa mkono katika ngazi tofauti na imejikita katika mapambano ya kila siku ambayo yanaweza kuimarishwa kwa kufanikisha lengo la kampeni?
 • Je, kampeni hii inatumia wakati wa kimkakati au eneo fulani la kisiasa linalofaa kwa suala hili?
 • Je, kampeni itaongeza ufahamu wa watu na kuhimiza ushiriki wa wananchi katika kufanya maamuzi?
 • Je, kampeni itachangia katika mabadiliko ya mahusiano ya mamlaka kati ya wanaume na wanawake? Tajiri na maskini? Wafugaji na wakulima? Na kadhalika.
 • Je, kuna hatari ya kunakili/kurudia au kushindana na kampeni inayoendeshwa na wengine kuhusu suala moja?
 • Ikiwa shirika au mshirika wako hafanyi kampeni kuhusu suala hilo, je kuna mtu mwingine yeyote?
 • Je, muda na rasilimali zitatumika vyema kwa kujiunga na kampeni iliyopo yenye rekodi nzuri ya mafanikio?
 • Je, huu ndio wakati mwafaka wa kushughulikia suala hilo? Ni nini kibaya zaidi ambacho kinaweza kutokea ikiwa hautafanya kampeni juu ya suala hilo wakati huu?
 • Je, wewe au mshirika wako mnaweza kukusanya nyenzo zinazohitajika kufanya kampeni kuhusu suala hilo, ikijumuisha maarifa na ujuzi unaohitajika?
 • Je, timu ya kampeni inahisije kuhusu nafasi za kufaulu? (Ikiwa wanafikiri kwamba nafasi ni ndogo, wanahitaji kuzingatia shughuli nyingine au mbinu nyingine.)

Ni maswali gani mengine ambayo unaweza kuuliza ili kusaidia kufafanua malengo ya kampeni?

2. Jua hadhira yako

Kujua hadhira yako ni kipengele muhimu katika mafanikio ya kampeni yako. Kadiri unavyojua zaidi kuwahusu na uhusiano wao na mada ya kampeni, ndivyo utakavyokuwa na uwezekano mkubwa wa kubuni kampeni ambayo itawafikia na kuwashawishi kubadili mtazamo wao au kuchukua hatua.

Kusanya taarifa nyingi uwezavyo kuhusu hadhira yako, ikijumuisha ni nani anasikiliza vipindi vipi vya redio na uhusiano wa wasikilizaji wako kwa mada ya kampeni. Ikiwa kampeni yako inalenga hadhira fulani, kwa mfano wanawake watu wazima, zingatia pekee hadhira hiyo na programu wanazosikiliza. Kwa kampeni itakayotumika katika programu zote za kituo cha redio, inayokusudiwa kumfikia kila mtu, fanya utafiti kuhusu vikundi vyote.

Hapa kuna mfululizo wa maswali unayoweza kutumia kuunda wasifu wa hadhira kwa ajili ya kampeni yako.

 • Je, ni msikilizaji gani wa kawaida wa kipindi chako cha michezo? Kipindi cha vijana? Kipindi cha muziki? Kipindi cha siasa? Kipindi cha wakulima? Kipindi cha Afya?
 • Wanaume kwa kawaida huhisije kuhusu suala hili? Ni nini kitakachowasukuma wanaume kuchukua hatua au kubadili mtazamo wao? Je, wana mashaka gani au hofu gani?
 • Vipi kuhusu wanawake? Je, mtazamo au uzoefu wao ni tofauti na wanaume? Je, mambo mbalimbali yatawachochea kuchukua hatua au kubadili mtazamo wao? Je, wanakabiliwa na vikwazo fulani? Je, wana mashaka gani au hofu gani?
 • Vipi kuhusu vijana? Je, wanahisi nini kuhusu mada hii? Je, mambo mbalimbali yatawachochea kuchukua hatua? Je, wanakabiliwa na vikwazo fulani? Je, wana mashaka gani au hofu gani? Je, vijana wa kiume na wa kike wana mitazamo, mashaka, na hofu tofauti, na je, mambo mbalimbali yatawachochea?
 • Je, watu wanaoishi katika eneo moja wana uhusiano tofauti na mada au mtazamo huu? Je, watu wa dini moja au kabila moja?
 • Je, watu wanaofanya kazi katika taaluma fulani wana mtazamo maalumu juu ya mada hii? Je, wana uwezekano mdogo wa kuchukua hatua?

Kwa maelezo zaidi, soma mwongozo kwa watangazaji unaoonyesha-jinsi-ya-kufanya: https://training.farmradio.fm/sw/njia-za-kujifunza-na-kujua-ni-nini-wasikilizaji-wa-kipindi-chako-wanahitaji/

Taarifa hii inaweza kukusaidia kuunda mpango wa mawasiliano, ambapo utatambua ni programu na ujumbe gani utatumia kufikia hadhira maalum na kuwahamasisha kuchukua hatua. Unaweza kupanga taarifa hii kwenye jedwali.

3. Tengeneza kauli mbiu

Kauli mbiu ni maneno mafupi na ya kukumbukwa, ambayo hutumiwa mara nyingi katika utangazaji, lakini pia ni muhimu kwa kampeni. Katika utangazaji, kauli mbiu ya Nike "We fanya tu!" (“Just do it!”) inaonekana kwenye matangazo yao yote, kama vile McDonald's "Naipenda” (“I'm lovin' it.”) Barak Obama alitumia "Ndiyo tunaweza!” (“Yes we can!”) kama kauli mbiu yake ya kampeni ya urais mwaka 2008. Kauli mbiu inapaswa kuvutia hadhira kuu unayojaribu kuifikia, ingawa kauli mbiu inaweza kubadilishwa kwa programu tofauti-kulingana na utafiti wa hadhira yako. Kauli mbiu inapaswa kujumuisha mwito wako wa kuchukua hatua ili wasikilizaji wanapoisikia, waelewe ujumbe wa msingi wa kampeni yako.
Ili kauli mbiu ya kampeni iwe na ufanisi, ujumbe wa msingi wa kampeni yako unahitaji kuwa sahihi.

Ujumbe mkuu unapaswa kujumuisha mambo matatu:

 • Taarifa za msingi. (Nini)
 • Sababu au manufaa ya kitendo. (Kwa nini)
 • Hatua inayotarajiwa. (Sasa nini)

Sehemu hizi tatu hazihitaji kutambuliwa waziwazi katika kauli mbiu, lakini ujumbe wa jumla unapaswa kushughulikia sehemu zote tatu. Serikali ya Australia ilitumia kauli mbiu ifuatayo kuchochea hatua bora za Afya wakati wa janga la COVID-19: "Tunaweza kufanya hivi. Kwa pamoja tunaweza kukomesha kuenea kwa COVID-19." Kauli mbiu kutoka kwenye kampeni ya serikali ya Canada kuhusu COVID-19 ilikuwa: "Sote tunaweza kusaidia kwa kupata chanjo." Na ili kuhimiza watoto kupewa chanjo, serikali ya Canada ilitumia kauli mbiu: "Ni wakati wa watoto kutengeneza kumbukumbu tena." Kwa kuwa sasa watu wengi wamechanjwa, serikali ya Canada inatumia ujumbe wa msingi ufuatao: "Tumepata mdundo wetu wa kukaa vizuri. Kwa hivyo tuendelee na kazi nzuri kwa kufuata miongozo ya Afya ya umma."

Mashirika kadhaa ya Kiafrika, ikiwa ni pamoja na Speak Up Africa, CAF, African Media Agency, na mengine, yaliungana pamoja wakati wa COVID-19 kwa ajili ya kampeni chini ya kauli mbiu "Say Safe Africa." https://staysafeafrica.org/ Kama sehemu ya kampeni, pia waliendesha kampeni ndogo ya kuhimiza uvaaji wa barakoa, wakitumia lebo ya mitandao ya kijamii # OnyeshaBarakoaYako (#ShowOffYourMask).

Nchini DRC, vituo kadhaa vya redio vimeungana pamoja kwenye kampeni ya kuhamasisha vijana kujihusisha na redio—kuendesha vipindi vyao vya redio, kushirikisha sauti zao hewani, nk. Kampeni inaitwa "Watoto Redio" https://yenkasa.org/fr/watoto-radio-une-campagne-pour-faire-entendre-les-enfants-a-lantenne/ ambayo inalenga kuongeza ufikiaji wa watoto kwa njia ya redio na kuweza kupata sauti za watoto wanaoishi katika maeneo yenye ufikiaji mdogo wa mtandao.

4. Tengeneza Mkakati

A. Mbinu ya ujumbe: Rufaa (ujumbe), mbinu (uwasilishaji), mjumbe (mtu)

Utahitaji kuandaa mkakati wa ujumbe. Umetambua maelezo muhimu (nini), umuhimu wake kwa hadhira (ili iweje), na mwito wa kuchukua hatua (sasa nini). Sasa unaweza kuzingatia rufaa, sauti, njia, na mjumbe.

Rufaa inafafanuliwa kama tofauti tofauti za ujumbe wa msingi ambazo zitahamasisha vyema hadhira tofauti tofauti. Uwasilishaji unafafanuliwa kama ni programu gani inafaa zaidi kufikia hadhira gani, na ni miundo gani inaweza kuwa muhimu kwa kuwasilisha ujumbe. Hapa ndipo unaweza pia kuzingatia ni sauti gani itakuwa bora. Je, ucheshi unafaa? Je, unahitaji kuchukua sauti nzito zaidi? N.k. Ikiwa baadhi ya barua pepe ni ngumu zaidi au zinahitaji mazungumzo yenye maana zaidi, huenda ukahitaji kutumia muundo mrefu kwa nyakati tofauti wakati wa kampeni. Kwa upande mwingine, ikiwa unahitaji hasa kuongeza ufahamu na kuwafanya watu wakumbuke taarifa muhimu, unaweza kuchagua muundo mfupi au muundo wa kuburudisha zaidi.

Unaweza pia kujaribu ni mjumbe gani hutuma ujumbe wako wa msingi. Kwa mfano, kwa kutangaza sehemu kwenye programu tofauti, unaweza kujaribu watangazaji wa kuhusisha na ni wageni gani wanaweza kushiriki ujumbe wa msingi. Unaweza pia kufanya majaribio ambayo watu mashuhuri wanaweza kurekodi matangazo ya redio. Wajumbe tofauti watakuwa na ushawishi zaidi na hadhira tofauti. Viongozi wa kidini wanaweza kuwa na ushawishi zaidi kwa washiriki wa dini zao, huku wanamuziki au wanariadha wakawa na ushawishi zaidi kwa vijana. Je, ujumbe huo unapaswa kutolewa na mwanamume au mwanamke? Mtu mdogo au mzee? Nk.

Unapojaribu, ni vizuri kuweka kipengele kimoja katika sehemu zote tofauti. Hii inaweza kuwa kauli mbiu yako au kaulimbiu, ambayo husaidia wasikilizaji kutambua kuwa kipengele hicho ni sehemu ya kampeni.

Pia ni wazo zuri kutumia mtazamo chanya. Ujumbe chanya utakuwa na athari kubwa zaidi na zitakuwa bora zaidi katika kuhamasisha hatua kuliko rufaa hasi zinazosisitiza madhara au aibu. Onyesha kila mara motisha au manufaa ya kuchukua hatua. Kunaweza kuwa na motisha nyingi, kwa hivyo zingatia jinsi hadhira tofauti huhusiana na motisha hizo. Toa ushahidi na hadithi za watu wanaoiga tabia njema. Iwapo unawasilisha matokeo ya tabia zisizofaa ni lazima ifanywe kwa heshima na kuepuka uendelezaji wa dhana mbaya.

Kwa habari zaidi juu ya kuandaa mkakati wa ujumbe, angalia: https://foodarc.ca/makefoodmatter/wp-content/uploads/sites/3/Develop_the_Message_Strategy.pdf

B. Kurudia

Kurudia ni sehemu muhimu ya kampeni, na husaidia kuhakikisha kwamba ujumbe unashikamana na akili za wasikilizaji. Inaeleweka kwa ujumla kuwa wasikilizaji wanahitaji kusikia ujumbe mara nyingi ili kuukumbuka na kuchukua hatua. Mara ngapi ni nyingi sana? Kwenye kipengele kimoja, labda mara mbili au tatu ni bora, ili tu kuhakikisha kwamba kila mtu anakumbuka bila kujaribu uvumilivu wao. Lakini matangazo ya redio yanaweza kurudiwa mara nyingi, mara nyingi zaidi, haswa kwa nyakati tofauti za siku, kwa kuwa hivi ndivyo utawafikia wasikilizaji wa aina tofauti!

C. Miundo

Kampeni inaweza kutumia miundo mingi. Hapa tutajadili baadhi ya miundo muhimu zaidi ya kampeni.

Kwa orodha kamili ya miundo, tafadhali tazama wwongozo kwa watangazaji unaoonyesha-jinsi-ya-kufanya: https://training.farmradio.fm/sw/muundo-wa-redio/

I. Matangazo ya redio, maneno yenye vina, matangazo ya umma

Matangazo ni mafupi (kawaida sekunde 15-60), mawasilisho "ya kuvutia" au matangazo ambayo huwasilisha ujumbe mmoja wazi. Yanatumika sana katika matangazo ya uuzaji na huduma ya matangazo kwa umma kwani yanafaa kwa kutoa ujumbe mahususi. Matangazo ya redio yanaweza kuwa ya bei nafuu na rahisi kuunda.

Matangazo ya redio yaliyozalishwa vizuri yanaweza kutumika tena na tena. Matangazo yanaweza kuingizwa wakati wa mapumziko ya haraka katika programu au katikati ya programu. Kwa kurudia sehemu ya redio kwa nyakati tofauti za siku, unaweza kuhakikisha kuwa wasikilizaji tofauti wanasikia. Na kwa kurudia tangazo la redio kwa siku au wiki nyingi, unaweza kuhakikisha kuwa wasikilizaji wanakumbuka ujumbe. Baadhi ya wasikilizaji wanakumbuka nambari ya simu au kauli mbiu waliyoisikia miaka 10 iliyopita! Ndiyo maana matangazo ya redio ni uti wa mgongo wa kampeni.

Kampeni zinaweza kuwa na tangazo moja la redio, maneno yenye vina, au tangazo la umma ambalo hupeperushwa mara nyingi, au unaweza kutengeneza matangazo kadhaa ya redio ambayo yanawasilisha ujumbe tofauti tofauti wa kampeni yako.

Kwa habari zaidi juu ya kuunda matangazo ya redio, angalia mwongozo wetu kwa watangazaji unaoonyesha-jinsi-ya-kufanya: https://training.farmradio.fm/how-to-create-radio-spots/

II. Mahojiano: How to use (lini, mara ngapi, urefu wa mahojiano, ujumbe)

Mahojiano ni uti wa mgongo wa programu nyingi. Kwa kawaida huhusisha mwenyeji kumuuliza maswali mgeni ili kumhimiza kutoa maelezo au maoni muhimu. Mahojiano ni mazuri kwa sababu huwaruhusu watu kuchimba habari za kina zaidi na kushirikisha hadithi nyingi na hisia zao.

Kwa kuhoji watu mbalimbali juu ya mada ya kampeni na kutangaza mahojiano katika vipindi tofauti, unaweza kufichua hadhira yako kwa ujumbe wa kampeni yako mara kadhaa, kutoka kwa sauti zao na mitazamo tofauti. Inaweza kusaidia kusikia mitazamo na hadithi tofauti za watu kuhusu suala hilo. Hakikisha wageni wako wanawavutia wasikilizaji wa kipindi, na uwe na jambo muhimu la kusema kuhusu mada ya kampeni. Kwa mfano, ikiwa unawahoji wageni kama sehemu ya kampeni kuhusu imani ya chanjo, unapaswa kujua mapema kwamba wamechanjwa na wanawahimiza watu wengine kuchanjwa.

Mahojiano yanaweza kutofautiana kwa urefu kutoka dakika kadhaa hadi programu ya saa nzima. Hata hivyo, wanapokuwa sehemu ya kampeni, mahojiano yanapaswa kuzingatia maswali kadhaa muhimu yanayohusiana na mada ya kampeni. Andika maswali haya muhimu, lakini pia jipe muda wakati wa mahojiano ili kuuliza maswali ya kufuatilia ili mgeni aweze kufafanua maelezo au kusisitiza mambo muhimu.

Mahojiano yanaweza kutumika kama sehemu ya kampeni kwa njia nyingi. Kampeni inaweza kuhusisha:

 • Mahojiano ya kila wiki na mtu huyo huyo ili kufafanua mada ya kampeni.
 • Mahojiano ya kila wiki (kwa wakati mmoja) kuhusu mada sawa, lakini na wageni tofauti kila wiki. Unaweza kutumia maswali sawa katika kila mahojiano, au unaweza kuuliza maswali tofauti ambayo yanaruhusu watu kushirikisha utaalamu na hadithi zao.
 • Sehemu za mahojiano kwenye programu tofauti, na wageni tofauti, lakini zikizingatia mada ya kampeni.

Katika utangulizi na hitimisho la mahojiano, mwenyeji anapaswa kurejelea mada na kauli mbiu ya kampeni ili wasikilizaji wajue kuwa mahojiano hayo ni sehemu ya kampeni.

Unaweza pia kufanya mahojiano ya kikundi. Majadiliano kwenye paneli huruhusu wageni wengi kutoa maoni yao juu ya mada katika sehemu moja. Wakati wa majadiliano ya jopo, mwenyeji huwahoji wageni kadhaa. Hii inafaa zaidi ikiwa wageni wana mitazamo tofauti kidogo au wanaweza kushughulikia maoni yao kwa kila mmoja na vile vile mwenyeji. Majadiliano ya paneli yenye ufanisi ni zaidi ya mjadala kuliko mahojiano, na mwenyeji ni msimamizi zaidi kuliko kuwa muulizaji maswali.

III. Sehemu zinazoingiliana

Progamu yenye kuhusisha kupokea simu na ujumbe kwa njia ya simu ni njia nzuri ya kuwashirikisha wasikilizaji wako kwenye mada na inaweza kuwasaidia kuelewa wanavyohisi kuhusu suala fulani. Katika muundo huu, mwenyeji huwaalika wasikilizaji kupiga simu au kutuma ujumbe wa maandishi kwenye kituo cha redio ili kuelezea maoni yao hewani. Hii hufanya kazi vyema zaidi wakati ambapo mtangazaji anapoweka mada katika swali linalohusiana na ujumbe wa kampeni.

Huu unaweza kuwa muundo wenye ufanisi katika kampeni, lakini unaweza kuibua changamoto. Iwapo wasikilizaji wako wanakubaliana kwa kiasi kikubwa na ujumbe wa kampeni, muundo huu unaweza kuimarisha ujumbe wako wa kampeni katika sauti za wasikilizaji wenyewe. Hata hivyo, baadhi ya wasikilizaji wanaweza kutokubaliana na ujumbe wako. Tambua maoni ya wasikilizaji wako kwa heshima na uwashukuru kwa muda wao. Wanaweza kuwa wanaonyesha vikwazo vya kawaida vya kuchukua hatua zinazohitajika na kampeni. Kuwa na mgeni aliyebobea karibu ili kushughulikia vizuizi hivi kwa heshima na kuonyesha jinsi, licha ya wasiwasi wa wasikilizaji, njia bora ya jumla ni kuchukua hatua inayopendekezwa na kampeni (kwa mfano, kupata chanjo licha ya hofu zinazoenezwa na habari zisizo sahihi.) Usidharau au kudharau kamwe mawazo ya wasikilizaji.

Maoni ya umma ni muundo mwingine unaoruhusu wasikilizaji kujihusisha na ujumbe wa kampeni na kushirikisha uzoefu wao au maoni yao kuhusu mada. Baadhi ya Maoni ya umma yanaweza kutoa hoja za kawaida au kutokubaliana na kampeni. Kuwa na mtaalam wa kushughulikia hoja hizo mara moja kutaimarisha kampeni yako. Kumbuka kuwaambia wasikilizaji wako unapotambulisha mada kuwa ni sampuli ya sauti za wasikilizaji, Usidokeze kuwa hivi ndivyo kila mtu anavyofikiri kwa njia moja au nyingine. Ikiwa utajumuisha tu sauti za watu wanaokubaliana na ujumbe wa kampeni, inaweza kuonekana kuwa isiyo ya kawaida kwa wasikilizaji ambao wana wasiwasi. Huenda wasisikilize au kusadikishwa wakihisi kwamba ni sauti tu zinazokubali ndizo zitasikika hewani.

IV. Sehemu za Burudani

Nyimbo zinaweza pia kuwa njia ya kufurahisha ya kushirikisha ujumbe wa kampeni. Nyimbo huongeza utofauti na burudani, huonyesha utamaduni wa wasikilizaji, huchochea mwitikio wa kihisia, na kusaidia wasikilizaji kukumbuka taarifa changamano. Mashairi au rapu pia inaweza kutumika kwa njia hii.

Maigizo ni njia mwafaka ya kunasa mawazo ya wasikilizaji na kuwatia moyo kuchukua hatua. Ndio maana matangazo mengi yana hadithi. Tamthilia za urefu kamili au mfululizo zinaweza kuwa ghali sana kutayarisha kwa ajili ya kampeni, lakini tamthilia fupi zenye wahusika 2-5 zinaweza kuwa muhimu, au mfululizo wa maigizo madogo ya vipindi vifupi (dakika 2-5) vinavyoendeleza hadithi au kuonyesha uzoefu wa mhusika na mazungumzo ya kusisimua au hata ya katuni. Maigizo pia ni kipengele muhimu katika sehemu nyingi za matangazo ya redio.

Maswali au mashindano ni njia nyingine ya kufurahisha ya kuwashirikisha hadhira yako na kuhakikisha wanapokea taarifa muhimu zinazohusiana na kampeni yako. Unaweza kuwauliza maswali kuhusu habari muhimu uliyoshirikisha na hata kutoa changamoto kwa wasikilizaji wako kuwasilisha kauli mbiu, nyimbo au mashairi yanayohusiana na ujumbe wa kampeni.

V. Sehemu Nyingine

Orodha ya maandishi au monolojia inaweza kuwa muhimu katika kampeni ikiwa kuna taarifa sahihi ya kushirikisha. Mara nyingi, taarifa sahihi kama hizo ni muhimu kwa wasikilizaji wako kuchukua hatua kwenye lengo lako la kampeni! Katika kampeni ya kuhimiza chanjo, hii inaweza kujumuisha tarehe, nyakati, na maeneo ya kliniki za chanjo ambapo wasikilizaji wanaweza kuchanjwa. Kwa kusoma orodha kwa uwazi kwenye programu kadhaa, unaweza kuhakikisha kwamba wasikilizaji wengi iwezekanavyo wana habari hii muhimu ili kuchukua hatua.

Mpangilio mmoja au shajara inaweza pia kuwa muhimu kwa kushirikisha uzoefu wa mtu mmoja kuhusu mada inayohusika - ama ya mtangazaji au mtu mwingine. Zote ni fursa kwa watangazaji au wandishi wa habari kuzungumza kuhusu uzoefu wao wenyewe, bila mtu kuingilia au kuhoji. Sehemu hii kwa kawaida huwa na urefu wa dakika 5-7 na hushirikisha tukio lisilo la kawaida au hadithi ya maisha. Wakati wa kuunda sehemu hii, ni muhimu kufanya kazi na mtangazaji au mwandishi wa habari ili kufikiria hadithi yao ya kibinafsi na jinsi ya kuisimulia. Katika kampeni ya chanjo, historia ya mtu inaweza kuwa njia nzuri ya kushirikisha uzoefu wa mtu ambaye aliugua ugonjwa na labda kuwatia moyo wengine waepuke ugonjwa kwa kupata chanjo. Mwenye monolojia anaweza pia kutia moyo kwa kushiriki uzoefu wa mwenyeji na ugonjwa au uamuzi wa kupata chanjo.

D. Ujumuishaji / Kujiunga na mitandao ya kijamii

Kuwa hai kwenye mitandao ya kijamii ni njia nzuri ya kuhakikisha kuwa ujumbe wako wa kampeni unawafikia watu wengi zaidi mara nyingi zaidi. Shirikisha wasikilizaji ujumbe wako wa kampeni kupitia WhatsApp, Facebook, au Twitter. Njia rahisi zaidi ya kufanya hivyo ni kutuma ujumbe wa maandishi ya matangazo yako ya redio au kauli mbiu kwenye mitandao ya kijamii, labda na picha. Picha inaweza kuwa mchoro unaochanganya aikoni ya kampeni na nembo ya kituo, au na kauli mbiu yako iliyoandikwa (ikiwa ni fupi). Mitandao ya kijamii pia ni njia nzuri ya kuhimiza watu kusikiliza kwa wakati unaofaa ili kusikia mahojiano muhimu yanayohusiana na kampeni yako, kwa hivyo hakikisha unatangaza mahojiano haya! Unaweza hata kushirikisha klipu ya mahojiano muhimu ya kampeni kwenye mitandao ya kijamii. Hatimaye, ikiwa una maelezo muhimu ambayo yanaweza kuwasaidia wasikilizaji wako kuchukua hatua, kwa mfano, tarehe na maeneo ya kliniki za chanjo, shirikisha habari hii kwenye mitandao ya kijamii pia ili watu waweze kuipata wakati wowote. Unapaswa pia kuwafahamisha wasikilizaji wako, hewani, kwamba wanaweza kupata orodha kamili ya tarehe na maeneo ya kliniki za chanjo kwenye ukurasa wako wa Facebook. Hii itapunguza mkazo wa kuhitaji kukumbuka habari zote unazorusha hewani.

E. Kutumia programu nyingi kwenye kampeni

Inaweza kusaidia kutumia vipindi vingi kwenye kituo chako cha redio ili wasikilizaji wako wote wasikie ujumbe wa kampeni. Ikiwa vipindi vyote vinahusisha pia mada ya kampeni, jaribu kuhakikisha kuwa wasikilizaji wako wanafahamu kampeni kwa kutumia sauti na kauli mbiu ya kawaida.

Unapotengeneza sehemu za programu tofauti, kumbuka kufikiria kuhusu hadhira, ujumbe, uwasilishaji na mjumbe.

Hii hapa ni baadhi ya mifano ya jinsi vipindi mbalimbali vya redio vinaweza kujumuishwa katika kampeni kuhusu uhakika wa chanjo ya COVID-19.

Ikiwa una kipindi cha redio kinachoangazia masuala ya Afya ...
Unaweza kutumia rasilimali za redio za FRI kwenye COVID-19, nyenzo za Shirika la Afya Duniani (WHO) na taarifa kutoka kwa Wizara yako ya Afya ili kuhimiza hadhira yako kupata chanjo. Taarifa hii inaweza kujumuishwa katika matangazo ya redio ambayo hupeperushwa wakati wa kila kipindi cha afya, au labda kama sehemu ya "vidokezo" vya kawaida. Unaweza pia kujumuisha mahojiano na wafanyakazi wa Afya juu ya mada anuwai, ikijumuisha: tofauti za ukali wa maambukizi kati ya wale ambao wamechanjwa na wale ambao hawajachanjwa; maswali ya kawaida au wasiwasi kuhusu chanjo ya COVID-19; na jinsi ya kuipata chanjo ya COVID-19. Unaweza pia kuwahoji watu ambao wamechanjwa kikamilifu kuhusu kwanini walichanjwa, au uzoefu wao kuhusiana na COVID-19 baada ya chanjo.

Ikiwa una kipindi cha redio kinachoangazia masuala ya elimu …
Unaweza kukazia ukweli rahisi kwamba mtu anahitaji kuwa na Afya njema ili kupata elimu. Panga kufanya mahojiano na maafisa kuhusu sheria shuleni ili kuwaweka wanafunzi na kitivo salama, au mipango ya kuendelea na shule iwapo kutakuwa na mlipuko wa ugonjwa. Unaweza kuwaomba maafisa wa Wizara ya Elimu kushirikisha mipango yao ya kuhakikisha kwamba walimu na wanafunzi wanapata chanjo ya COVID-19. Unaweza pia kufanya mahojiano au kukusanya maoni ya wanafunzi na walimu ili kushirikisha maoni yao kuhusu kama watachanjwa na kwa nini. Ikiwa wanafunzi wengi wanasitasita kupata chanjo, sehemu hii inaweza kutangulia mahojiano na afisa wa Afya au elimu ambaye anashughulikia matatizo ya wanafunzi.

Ikiwa una programu ya kipindi cha redio cha michezo …
Unaweza kusisitiza umuhimu wa afya njema kwa wanariadha hodari, na ukweli kwamba chanjo ya COVID-19 inasaidia Afya njema. Kipindi chako kinaweza kujumuisha mahojiano na ushuhuda na wanariadha wa ndani ambao wamechanjwa kikamilifu na wanawahimiza wasikilizaji kufanya vivyo hivyo ili kusaidia kuwa na Afya njema. Unaweza pia kumhoji mwanariadha ambaye alikuwa na COVID-19 na kujadili athari za ugonjwa huo kwake au kwenye mafunzo yake na Afya ya muda mrefu. Unaweza pia kuandaa matangazo ya redio na maneno yenye vina ambapo wanariadha mashuhuri walio na chanjo kamili huwahimiza wasikilizaji kupata chanjo na kuishi maisha mahiri, yenye Afya na ya kimichezo bila kuwa na wasiwasi kuhusu uwezekano wa kulazwa hospitalini kutokana na COVID-19. Pia unaweza kuandaa mahojiano na wizara inayohusika na michezo na vyombo vya michezo vya kitaifa ili kujadili mipango yao ya kuhakikisha wanamichezo na mashabiki wanapata chanjo. Zaidi ya hayo, unaweza kutumia maoni ya wadau au mahojiano na mashabiki wanaohudhuria mechi kuhusu kufuata kanuni za Afya ya umma, kama vile kuvaa barakoa.

Ikiwa una kipindi cha redio cha siasa …
Vipindi vya redio vya kisiasa vinapaswa kuangazia sauti za viongozi wa kisiasa wa eneo hilo (kwa sababu wana ushawishi mkubwa) wakielezea uamuzi wao wa kupokea chanjo na uzoefu wao wa kupata chanjo. Waangazie wanasiasa watawala na wa upinzani ili kukidhi mahitaji ya wasikilizaji wako. Hii inahakikisha kwamba unafikia idadi ya juu zaidi ya wasikilizaji katika eneo lako la utangazaji ambao ni wa makundi mbalimbali ya kisiasa. Mahojiano au matangazo ya redio yanaweza kuwa muhimu kuwasilisha ujumbe huu.

Vipindi vya kisiasa pia hufikia hadhira pana na inaweza kuwa mahali pazuri pa kujadili kipengele kingine muhimu cha janga la COVID-19: habari ghushi. Wahoji wataalam wa Afya kuhusu hadithi na imani potofu mbalimbali kuhusu chanjo hiyo. Hii inaweza kuwa sehemu ya kawaida inayoshughulikia "hadithi za wiki," au kipengele cha mara moja. Fikiria pia kufanya mahojiano na wataalamu kuhusu jinsi au kwa nini habari potovu inaenezwa, na juu ya athari zake zinazoweza kutokea kwenye siasa au masuala mengine muhimu.

Ikiwa una kipindi cha redio cha burudani …
Vipindi vya burudani vya redio vinajumuisha muziki na wanamuziki, maigizo na waigizaji wa maigizo, washairi na wengineo. Jaribu kupata watumbuizaji maarufu wazungumzie umuhimu wa chanjo, uzoefu wao baada ya kuchanjwa, na kuhimiza suala la chanjo za COVID-19 kwa ujumla. Umaarufu wao unaweza kuwashawishi sana wasikilizaji wako. Hii inaweza kufanywa kupitia matangazo, mahojiano, muziki, mashairi, tamthilia, au muundo mwingine wowote. Sehemu hizi pia zinaweza kuchezwa kwenye programu zingine—wakati wowote mashabiki wa wasanii wanasikiliza. Hii inahakikisha kwamba kituo cha redio kinanufaika kikamilifu na ubunifu wa watumbuizaji.

Nchini Malawi, kwa mfano, wanamuziki tayari wameunda nyimbo kuhusu masuala yanayohusiana na COVID-19, ikiwa ni pamoja na unawaji mikono, kukaa kwa kuachiana nafasi kati ya mtu na mtu, kuvaa barakoa, na tahadhari nyinginezo. Hakikisha kwamba, pamoja na kutumia nyenzo hizi ambazo tayari zimetolewa, pia unazungumza na baadhi ya waburudishaji wao binafsi kuhusu uzoefu wao wa chanjo na wafanye wawahimize wengine kupata chanjo.

Ikiwa una kipindi cha redio cha dini …
Zungumza kuhusu umuhimu wa kuwa hai na Afya njema kama mojawapo ya matamanio ya muumba. Tafuta viongozi wa kidini wenye ushawishi mkubwa katika eneo ambalo redio yako inasikika ambao wamepokea chanjo na wanaweza kuwahimiza wafuasi wao kupata chanjo pia. Unaweza kuwahoji kuhusu imani yao katika chanjo na mahali pao pa kazi na mipango ya kuweka jumuiya yake salama wakati wa matukio ya sherehe. Ikiwezekana, wanaweza pia kuondoa uvumi na habari potofu kwamba chanjo ya COVID-19 ni alama/namba ya shetani iliyotajwa kwenye Bibilia (666). Waangazie viongozi wa kidini katika matangazo ya redio na uhakikishe kuwa unatumia viongozi kutoka dini na madhehebu yote katika eneo ambapo redio yako inasikika. Ni muhimu kutoa fursa kwa kila dini/dhehebu kuhakikisha kila msikilizaji anapata ujumbe kutoka kwa viongozi wao wa dini; watu wengi wanaweza wasichukulie kwa uzito ujumbe kutoka kwa kiongozi wa dini/dhehebu tofauti na dini/dhehebu lake.

Ikiwa una kipindi cha redio kinachoangazia habari za uwongo…
Baadhi ya vituo vya redio huwa na vipindi maalum vinavyoshughulikia habari za uongo kwa kuwafahamisha wasikilizaji wao kuhusu taarifa sahihi. Ikiwa una programu kama hiyo, unaweza kushughulikia habari potofu kuhusu COVID-19 kwa ujumla, na hasa kuhusu chanjo. Unaweza kuhusisha wataalam wa mahojiano ili kuondoa uvumi na badala yake kuweka habari sahihi. Baadhi ya hadithi maarufu kuhusu chanjo ya COVID-19 ni kwamba ni ishara ya mnyama (666), au kwamba unapopata chanjo, unakuwa tasa. Fikiria juu ya njia bora ya kuondoa uvumi huu. Labda mtaalamu wa Afya atatoa taarifa sahihi, lakini viongozi wa kidini wanaweza kuwa na nafasi nzuri zaidi ya kuondosha uvumi huo wa “666,” ilhali waliopewa chanjo kamili wanaweza kujadili kwamba wamejifungua mtoto hivi karibuni, hata mapacha katika familia yao!

Ikiwa una programu ya vijana …
Unaweza kujumuisha mahojiano na vijana wanaohimiza masuala ya kampeni kuhusu uamuzi wao wa kupata chanjo na ujumbe wao kwa vijana wengine. Baadhi ya vijana wanaweza kuwa na kusitasita hasa kuhusiana na chanjo, hasa kuhusu uzazi au usalama tu ikizingatiwa kwamba chanjo hiyo hapo awali ilikuwa inapatikana kwa watu wazima pekee. Shughulikia maswala haya kupitia mahojiano. Unaweza pia kutumia matangazo ya redio na sauti za watu wenye ushawishi—viongozi wa jumuiya, wanaharakati wa vijana, wanamuziki, au washawishi wengine. Mchezo wa kuigiza na muziki pia unaweza kuwa njia ya kufurahisha ya kuwahimiza vijana kupata chanjo, na mashindano au maswali yanaweza kuwa njia ya kufurahisha ya kuwashirikisha vijana kwenye mada hiyo. Labda uwahimize wasikilizaji kushiriki wimbo wa kufoka foka (rap) au shairi kuhusu chanjo ya COVID-19 kwa kupiga simu kwenye kituo au kushiriki kupitia mitandao ya kijamii.

Ikiwa una programu ya wanawake …
Programu yako ya wanawake inaweza kuwa mahali pazuri pa kushughulikia maswala mahususi ya wanawake kuhusu chanjo ya COVID-19 na hatua zingine za Afya. Wanawake wanaweza kukumbana na vikwazo vya ziada vya kupata chanjo au kuwa na wasiwasi tofauti. Mpango wa kuwaita au mahojiano na wageni waliobobea yanaweza kusaidia kushughulikia masuala haya. Matangazo ya redio, muziki, au maigizo inaweza kuwa njia za kufurahisha za kushirikisha ujumbe muhimu wa kampeni yako. Fikiria kuhusu viongozi wanawake ambao wanaweza kuwa na ushawishi kwa wanawake.

Kama unavyoona, kwa kutumia programu nyingi, miundo na sauti kwenye kituo chako cha redio, wasikilizaji wako wote watapata fursa ya kusikia ujumbe wa kampeni. Kampeni ni fursa nzuri ya kuwa mbunifu. Lakini, hakikisha kuwa unatumia kauli mbiu na/au utangulizi na wimbo wa utangulizi ili kuunganisha kampeni yako pamoja, hasa wakati wa kutambulisha na kuhitimisha sehemu za mahojiano.

Kwa mfano, katika kampeni ya kuamini kuhusu chanjo ya COVID-19, unaweza kuanza mahojiano katika programu zote na wageni wote, kwa kusema, "Leo tuna mahojiano na [mtu] kuhusu [suala linalohusiana na chanjo]. Hii ni sehemu ya [ya kituo chetu] ya kampeni ya kuhimiza wasikilizaji wetu wote kujilinda na kuzuia COVID-19 kwa kuchanjwa. Tunatumai kuwa umechanjwa, na ikiwa hujachanjwa, tunatumai kuwa utawasiliana na kituo cha Afya cha eneo lako ili kupata chanjo yako. Na sasa, ngoja nikutambulishe …”

5. Mambo ya kufanya na yasiyofaa kufanya katika aina hii ya kampeni

Mambo ya kufanya kwenye kampeni

Tumeangazia Mambo mengi ya Kufanya kwenye kampeni ambayo tayari yapo kwenye andiko hili. Hapa kuna mambo mengine machache ya kukumbuka.

Unganisha njia za mawasiliano na mbinu: Unganisha njia, mbinu na zana tofauti za mawasiliano ili kulenga hadhira katika mazingira na hali mbalimbali. Ujumbe wa redio unazowasilishwa kwa miundo tofauti una uwezekano mkubwa wa kuchochea mabadiliko ya tabia zikiunganishwa na ushirikiano wa watu kwa mfano, mahali pa ibada kama vile makanisa au misikiti, mashirika ya kijamii, watoa huduma za afya na shule.

Tumia teknolojia mpya za mawasiliano: Teknolojia inahuishwa mara kwa mara, kuendana na teknolojia mpya ni muhimu. Mtandao na teknolojia nyingine za kisasa, ikiwa ni pamoja na mitandao ya kijamii, njia za mikutano ya mtandaoni, YouTube, ujumbe mfupi wa maandishi, Skype n.k., zinakuwa maarufu. Kujizoeza jinsi njia hizi zinavyofanya kazi, kutumia njia hizi kuwasilisha ujumbe kwa haraka kwa hadhira nyingi, na kuhamasisha kuchukua hatua za haraka kunaweza kuwa na faida sana kwenye kampeni.

Jaribio la Mapema: Hakikisha kwamba unaangalia na kuangalia upya nyenzo zote za ujumbe na mawasiliano na washikadau, washirika, na washiriki wa hadhira lengwa kupitia mashauriano, vikundi lengwa, vipindi vya maoni, n.k. ili kuhakikisha kuwa nyenzo hizo zinatoa matokeo yaliyokusudiwa. Soma kampeni zingine na jinsi zilivyofikia hadhira lengwa sawa. Fikiria kunakili vipengele vilivyofaulu vya kampeni hizo.

Kuwa na ujumbe wa moja kwa moja na ulionyooka: Ujumbe wa moja kwa moja unaotaka hatua za wazi una nafasi nzuri ya kueleweka kuliko jumbe tata, jumbe nyingi.

Thamini juhudi zilizopo za washikadau na wasikilizaji wanaolengwa ili kufikia lengo la kampeni yako: Onyesha jinsi kampeni yako inavyoweza kukamilisha au kuendeleza juhudi hizi na kusaidia washikadau na hadhira lengwa kufikia malengo yao. Njia bora ya kuhakikisha uungwaji wa mkono kutoka kwa washikadau ni kuonyesha kuwa kampeni yako inahusu kuwasaidia kufikia lengo/malengo yao.

Kuwa tayari kwa yale yasiyotarajiwa: Wakati wa kampeni, fuatilia mara kwa mara mazingira kwa athari za jitihada zako - hasi na chanya. Kuwa tayari kurekebisha ipasavyo. Matukio yoyote yasiyotarajiwa yanapaswa kuanzisha ujumbe wa majibu ambao hujibu haraka ili kuchukua fursa au kupunguza migogoro. Mkakati wa mawasiliano unapaswa kueleza matukio yanayoweza kutokea ambayo hayakutarajiwa wakati wa hatua ya maandalizi na kuunda mipango ya utekelezaji inayofaa kujibu kwa uthabiti.

Heshimu maadili: Hakikisha kwamba ujumbe na uwasilishaji wake unazingatia jinsia na unaendana na haki za binadamu. Jumbe za kampeni ziepuke kusisitiza dhana potofu kuhusu wanawake na wanaume na majukumu yao. Zingatia maswala ya wale wanaokabiliwa na ubaguzi mbalimbali (k.m., kwa sababu ya jinsia, tabaka, ulemavu, umri, dini au kabila) kwa kuwashirikisha katika kupanga mkakati wako wa mawasiliano na kuwezesha ushiriki wao katika matukio ya kampeni (k.m., kwa kutoa tafsiri ya lugha ya ishara pale inapofaa).

Mambo yasiyofaa kufanya katika kampeni

Usisaliti uzingativu wa kijinsia au kanuni za maadili ili kupata usikivu zaidi. Kwa mfano, epuka kutumia lugha isiyojali kitamaduni au kuonyesha picha za kusisimua.

Usiwatenge watu walioathiriwa na ubaguzi mbalimbali kwenye shughuli za kampeni, iwe kwa makusudi au kwa kutokusudiwa. Kwa mfano, kama kampeni inahusu kukomesha unyanyasaji wa kijinsia, usiwaache mbali wale wanaofanya unyanyasaji; badala yake, tafuta njia ya kuwajumuisha kama sehemu ya suluhisho.

Epuka kuwa na msimamo wa chuki au uchokozi dhidi ya sehemu fulani ya jamii, kwa mfano, kwa kulaumu dini zote kwa kusitasita kuhusu chanjo ya COVID-19, au kwa kudharau au kudharau kazi ya wengine ambao wanajitahidi kufikia lengo la kampeni, hata kama juhudi zimepata mafanikio kidogo. Badala yake, jenga kwenye uzoefu wa wengine na uchunguze mbinu za kujijenga ili kuboresha juhudi zilizopo na kurekebisha makosa yoyote.

Usikengeushwe na mbwembwe au hila. Kwa sababu tu njia ya mawasiliano au zana inaonekana kuvutia (k.m., milio ya vina ya redio, kampeni ya SMS, au mapendekezo ya makampuni ya kufanya kampeni bila malipo kwa kubadilishana na uuzaji wa bidhaa zao), haimaanishi kuwa inafaa kwa kampeni yako mahususi. Shughuli za mawasiliano zilizokithiri wakati mwingine zinaweza kuleta matokeo mabaya, kuvuruga au kugeuza hadhira unayolenga kutoka kwenye ujumbe wako wa msingi. Ni muhimu kutafiti manufaa na matokeo ya njia na zana tofauti ili kuona kama hizi zitafanya kazi katika muktadha wako na kwa manufaa yako.

Usiendeleze habari zisizo sahihi. Ingawa kila mtu anapaswa kuwa na haki ya maoni yake na uhuru wa kuchangia mjadala wa umma, ni muhimu sana kwamba waandishi wa habari na watangazaji wawe na ujuzi wa kutofautisha kati ya habari za uwongo na habari ambazo ni halali kuwa habari. Ni muhimu pia waandishi wa habari na watangazaji kufanya maamuzi sahihi kuhusu muda wa hewani wanaotoa kwa maoni tofauti na vikundi tofauti. Kwa mfano, ingawa ni kweli kwamba kila mtu ana haki ya maoni yake mwenyewe, kwa heshima na masuala ya kisayansi kama vile mabadiliko ya hali ya hewa, maoni ya wanasayansi halali wa hali ya hewa yana uzito zaidi kuliko yale yasiyo ya wanasayansi, na matangazo yako yanapaswa kutafakari hilo.

Umma hutegemea watangazaji kama wewe kupata taarifa sahihi kuhusu kile kinachoendelea katika kijiji chako, mji, jiji au eneo lako. Kwa hivyo ni jukumu lako kutumia muda kukusanya ukweli kabla ya kuripoti simulizi. La sivyo, wasikilizaji wako wanaweza kugeukia chanzo kisichotegemeka chenye ujuzi mdogo sana wa ndani, na hilo linaweza kusababisha waelezwe mambo yasiyo sahihi.

Kwa habari zaidi juu ya hili unaweza kusoma mwongozo wa FRI kwa watangazaji unaoonyesha-jinsi-ya-kufanya kuhusu habari feki: https://training.farmradio.fm/sw/habari-za-kughushi-jinsi-ya-kuzitambua-na-nini-cha-kufanya-juu-yake/

Acknowledgements

Contributed by: Patrick Mphaka, Networking Officer, Malawi; Mawulikplimi Affognon, Networking Officer, Togo; Sylvie Harrison, Manager, Radio Craft; and Kathryn Burnham, Radio Network Services Manager.

This resource is funded by the Government of Canada through Global Affairs Canada as part of the Life-saving Public Health and Vaccine Communication at Scale in sub-Saharan Africa (or VACS) project.