Wakati mwingine, watangazaji wa redio hawawezi kuripoti habari kwenye eneo la tukio au kwa kukutana uso kwa uso na watu wanaohusika. Hii ni kweli hasa wakati huu wa mlipuko wa ugonjwa wa virusi vya corona (COVID-19) wakati serikali ulimwenguni kote zimetunga sera ambazo zinahitaji watu kuweka umbali wa mita moja kutoka kwa kila mtu isipokuwa wale wa nyumbani kwao ili kupunguza kasi ya kuenea kwa virusi.

Read More

Redio imejikita katika utamaduni wa masimulizi ya mdomo. Watangazaji hupenda kujiita kuwa ni wasimiliaji wazuri wa hadithi, na ni kwa kusimulia hadithi ndipo tunaweza kuteka na kushikilia umakini wa wasikilizaji wetu. Vipande vyote vya habari lazima viwe na masimulizi, iwe ni drama, mahojiano, majadiliano au namna nyingine. Waraka huu wa habari wa mtangazaji unapambanua vipengele vya msingi vya hadithi, huonesha vitu vya kuzingatia juu ya ubora wa hadithi makini, huonesha mfano mmoja wa hadithi, na kumaliza na dondoo chache juu ya usimulizi wa hadithi.

Read More