Ili uweze kutengeneza kipindi cha redio cha kilimo chenye kukidhi mahitaji ya wasikilizaji unapaswa kuzingatia mambo yafuatayo:
1) Jitahidi kufahamu wasikilizaji wako; 2) Famahu taarifa/habari za kilimo zenye umuhimu kwao; 3) Famamu namna ya kuwashirikisha wakulima ipasavyo kwenye majadiliano ya redio juu ya mambo muhumi wanayoyaona.

Read More